Expertisecentrum William Schrikker

Het Expertisecentrum William Schrikker (kortweg het Expertisecentrum) draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daar waar opvoed- en opgroeiproblemen samengaan met een beperking maakt zij kennis en expertise beschikbaar.

Adres
Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam Zuidoost

Postadres
Postbus 12685.
1100 AR Amsterdam.

Telefoon 088 52 60 00 0
Fax 088 52 60 00 1
Email averkerk@pvj.nl