Home

sterk uit elkaar koolkit vechtscheiding

Voor vrijwel elk kind is de scheiding van zijn of haar ouders een ingrijpende gebeurtenis. Hoe meer een scheiding met ruzie en conflicten gepaard gaat, hoe groter de impact op de betrokken kinderen. In sommige situaties is de onderlinge strijd zo heftig dat (dreigt dat) de kinderen ernstige schade oplopen. Begeleiding is dan nodig om het kind te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de strijd en de ouders te ondersteunen bij het verminderen van escalatie en het vinden van een manier om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid als ouder – opnieuw – op een goede manier in te vullen.
kaartset sterk uit elkaar toolkit vechtscheiding

Deze kaartenset Sterk uit elkaar is ontwikkeld om de gespreksvoering rondom complexer scheidingen specifiek met ouders met een beperking en (jonge) kinderen te ondersteunen. De kaartenset is nadrukkelijk een hulpmiddel. De kaarten kunnen gebruikt worden binnen diverse (oplossingsgerichte) methodische kaders en settingen zoals mediation, de methodiek complexe scheidingen van Jeugdzorg Nederland, omgangsbegeleiding en dergelijke. De kaarten kunnen binnen de gesprekken gebruikt worden om door te vragen, te concretiseren en te bevorderen dat iedereen, jong of oud, met of zonder beperking, actief kan bijdragen en mee kan doen.

De kaartenset is een krachtig hulpmiddel als de gebruiker goed kan luisteren en vaardig is in het hanteren van (oplossingsgerichte) gesprekstechnieken. Zonder die vaardigheden heeft het gebruik van de kaartenset weinig meerwaarde. De kaartenset is zelf géén methodiek. Nooit is de kaartenset doel op zich (“Set afgenomen. Kind scoort 8 keer strijd, ouders 4 keer”). Het blijft gaan om het voeren van goede gesprekken. Luisteren en interpreteren zijn daarvoor basisvaardigheden. De kaarten kunnen ondersteunend zijn.


Voor wie?
De kaarten kunnen als hulpmiddel dienen voor alle professionals die te maken hebben met conflictueuze scheidingssituaties: mediators, jeugdzorgwerkers, MEE medewerkers, advocaten, medewerkers van wijkteams et cetera.

Meer weten? Download hier de handreiking van de toolkit Sterk uit elkaar:

De toolkit Sterk uit elkaar is te koop in de webshop van Spelpartnershop en kost €25 exclusief verzendkosten.